شاخه ای است که روش های کاربردی استفاده از سیالات تحت فشار را مورد بررسی قرار میدهد. در سیستم های هیدرولیک برای انتقال انرژی از یک سیال هیدرولیک کمک گرفته میشود و چون سیالات قابلیت شکل پذیری دارند میتوان برای عبور دادن آنها از مسیر های مختلف و دلخواه استفاده کرد.

پمپ هیدرولیک:

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیک را که توسط موتور های الکتریکی احتراق داخلی و... تامین میگردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند.در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی انرژی سیال را افزایش میدهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل شود.

انواع پمپ هیدرولیک:

پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته تقسیم میشوند:

1.پمپ ها با جابه جایی غیر مثبت(دینامیکی) :

این پمپ ها توانایی مقاومت در فشار بالا را ندارند و به همین دلیل کاربرد چندانی در صنعت ندارند. 

2.پمپ ها با جابه جایی مثبت:

این پمپ ها به ازای هر دور چرخش محورمقدار معینی از سیال به سمت خروجی فرستاده میشود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد. مزیت این پمپ ها نسبت به پمپ های دینامیکی ابعاد کوچکتر- بازده حجمی بالا - انعطاف پذیری مناسب و توانایی کار در فشار های بالا میباشد.

پمپ ها با جابجایی مثبت از نظر ساختمان به سه گروه {1.دنده ای 2.پره ای 3.پیستونی}تقسیم بندی میشوند.

1.پمپ های دنده ای: این پمپ ها به دلیل طراحی آسان -هزینه ساخت پایین و ابعاد کوچک در صنعت کاربرد زیادی دارند. از معایب این پمپ ها میتوان به کاهش بازه آنها در اثر فرسایش قطعات به دلیل اصطکاک و خوردگی در نتیجه نشت روغن در قسمت های داخلی آن اشاره کرد.

2.پمپ های پره ای: از این پمپ ها به عنوان پمپ های فشار متوسط در صنعت استفاده میشود. معمولا اینپمپ ها آرام و بی سر وصدا کار میکنند و از مزایای این پمپ ها این است که در صورت بروز اشکال در ساختمان پمپ میتوان بدون جدا کردن لوله های ورودی و خروجی آنها را تعبیه کرد.

3.پمپ های پیستونی: این پمپ ها با دارا بودن بیشترین نسبت توان به وزن از گرانبها ترین پمپ ها هستند و در صورت آب بندی دقیق پیستون ها میتواند بالا ترین بازدهی را داشته باشند. این پمپ ها دارای عمر طولانی میباشند ولی به خاطر ساختار پیچده تعمیر آها مشکل است.

شیر هیدرولیک:

شیر های هیدرولیک به دو دسته دستی و برقی تقسیم بندی میشوند.

انواع شیر های دستی هیدرولیک: بلوکی-دستی-ربع گرد-مانومتری

شیر برقی هیدرولیک: این نوع شیر ها با اعمال نیروی الکتریکی عمل می نمایند و میزان سیال در یک سیستم هیدرولیک قطع - وصل و یا تنظیم میکنند.

انواع شیر برقی هیدرولیک: کنترل جهت- توزیع کننده پیلوت دار-کنترل فشار- پردپرشنال هیدرولیک- فشار شکن هیدرولیک

هیدرو موتور(موتور هیدرولیک):

یک وسیله دوار و بسیار کاربردی است که انرژی هیدرولیکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند.

انواع هیدرو موتور:

1.چرخ دنده ای   2. پیستونی{1.پیستونی-محوری 2.پیستونی-شعاعی}   3.پره ای

آکومولاتور:

وسیله ای است که با ذخیره سیال تحت فشار انرژی را در یک سیستم هیدرولیکی ذخیره میکند.

شیر پردپرشنال:

کار این نوع شیر ها کنترل کردن شرایط سیستم هیدرولیکی است و میتواند دبی و یا روغن هیدرولیک را بررسی و کنترل کند. نوع پیشرفته این شیر ها شیر های سرور میباشند. تکنولوژی بکار رفته در این نوع شیر ها بسیار بالاست و به همین علت گران قیمت هستند. این شیر ها هم کاربرد عمومی در صنعت دارند و هم کاربرد در صنایع نظامی.

انواع شیر های پردپرشنال:

1.کنترل جهت  2 . کنترل دبی 3. کنترل فشار

جک هیدرولیک:

قطعه ای میباشد که در آن نیرویی با فشار به روغن موجود در یک استوانه وارد میشود و به سبب وارد شدن این نیرو روغن غیرقابل تراکم به استوانه بزرگ تر انتقال پیدا میکند. روغن به پیستون استوانه فشار وارد کرده و باعث بلند شدن روی استوانه میشود.

جک های هیدرولیکی در عین سادگی کار مفید زادی را با بازده بالا انجام میدهند.