در صنعت و فناوری پنوماتیک به معنی استفاده از هوای فشرده برای انتقال انرژی است به این صورت که هوا به وسیله ی یک کمپرسور فشرده شده و در سیستم پنوماتیک استفاده میشود. مزایای سیستم های پنوماتیک داشتن بازده بالا - قابل کنترل بودن - سادگی تعمیر و نگهداری و ... میباشد که باعث شده در صنعت به صورت گسترده استفاده شود. هر سیستم پنوماتیک شامل سه قسمت عمده میباشد:

1.تولید هوای فشرده 2.توزیع هوای فشرده 3.کنترل کننده ها و انجام دهنده ها

جک پنوماتیکی:

جک یا سیلندر های پنوماتیکی از اصلی ترین اجزای سیستم های پنوماتیک هستند و نیروی هوای فشرده را به نیروی مکانیکی تبدیل میکنند.

انواع سیلندر های پنوماتیکی:

1.سیلندر های خطی ( با حرکت رفت وبرگشت شفت) 2.سیلندر های دورانی ( حرکت دورانی شفت)

شیر پنوماتیکی:

شیری است که با اعمال نیروی الکتریکی یا دستی عمل میکند و میزان جریان هوا را در یک سیستم پنوماتیکی قطع- وصل ویا تنظیم میکند.

انواع شیر پنوماتیکی:

کنترل جهت - توزیع کننده پیلوت دار - کنترل فشار - پرد پرشنال - شیر ماژولار - دستی

اکچوتیر پنوماتیک:

انرژی هوای فشرده را به حرکت دورانی یا خطی تبدیل میکند. با نصب این اکچوتیر ها بر روی شیرهایی که به صورت دستی عمل میکنند وبا داشتن منبع تولید هوای فشرده میتوان این شیر ها را توسط انرژی بادی کنترل کرد همچنین میتوان با نصب شیربرقی بر روی اکچوتیر بادی این اکچوتیرها و نهایت شیر ها را به صورت برقی کنترل کرد. درصورت داشتن منبع تولید هوای فشرده انتخاب اکچوتیرهای پنوماتیک نسبت به اکچوتیرهای برقی به دلیل هزینه پایین تر از لحاظ اقتصادی با صرفه تر است.