برق صنعتی و ضد انفجار

به روش ها و تکنیک هایی که جهت کنترل و استفاده از برق در صنعت و ساختمان استفاده می شود برق صنعتی می گویند و یکی از پرکاربرد ترین شاخه های برق محسوب می شود. به کمک این علم می توان به عملکرد بهبنه سیستم های پویا، بهبود کیفیت و ارزان تر شدن فرآورده ها، گسترش میزان تولید، ماشینی کردن بسیاری از عملیات تکراری و خسته کننده ی دستی و نظایرآن دست یافت.

در مراکز صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، رنگ سازی، خودروسازی، معادن و ... به دلیل وجود گازها و غبارات قابل انفجار استفاده از تجهیزات الکتریکی می تواند خطرات و صدمه های جبران ناپذیری را به تاسیسات وارد نماید. برای جلوگیری از این حوادث باید دستگاه ها و تجهیزاتی که در مناطق مستعد انفجار این مراکز نصب می گردند به گونه ای طراحی، تولید و نصب گردند که تمهیدات لازم حفاظتی در برابر جرقه، شوک الکتریکی، پدیده شکست القایی و ... در شرایط عملکرد معمولی یا بروز نقص و ایراد برای آنها اندیشیده شده باشد. به این گونه از تجهیزات، ضد انفجار گفته می شود که با علامت EX مشخص می شوند.